Om föreningen

Enskede-Årsta Hembygdsförening är en ideell förening som bildades 1987 och dess ändamål är att värna om och vårda hembygdens kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer genom att dokumentera och sprida kunskap om detta via medlemsmöten med presentationer och föredrag, publikationer, vandringar och utflykter. Den ska huvudsakligen verka inom det geografiska området som omfattas av stadsdelarna Enskededalen, Enskedefältet, Enskede Gård, Gamla Enskede, Johanneshov och Årsta.