Bli medlem i Enskede-Årsta Hembygdsförening!

Medlemsavgiften för 2023 är 120 kronor för ett enhetligt medlemskap oavsett hur många som finns i hushållet. Förening eller företag betalar 170 kronor


Det går bra att betala in på Plusgiro 91 76 14 – 0 eller med Swish på nr 123 516 516 2. Glöm inte att skriva avsändare när du gör en inbetalning! Skriv ditt namn, din adress och din e-postadress (om du har en sådan).

Som medlem

  • får du inbjudan till att delta i föreningens programverksamhet med bland annat studiebesök, bildvisningar, berättaraftnar och vandringar.   
  • får du föreningens årsskrift  samt artikelserieskrift
  • stöttar du föreningen i dess strävan att värna om och vårda hembygdens kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer