Bli medlem i Enskede-Årsta Hembygdsförening!

Medlemsavgiften för 2024 är 120 kronor för ett medlemskap oavsett hur många som finns i hushållet. Förening eller företag betalar 170 kronor


Betala på Plusgiro 91 76 14 – 0 eller med Swish på nr 123 516 516 2. Glöm inte att skriva avsändare när du betalar! Om du ej får plats med uppgifterna i meddelanderutan, skicka dem till oss med e-post istället. Skriv namn, adress och din e-postadress (om du har en sådan).

Som medlem får du bl.a.

  • inbjudan till att delta i föreningens programverksamhet med bland annat studiebesök, bildvisningar, berättaraftnar och vandringar.   
  • en gång om året föreningens årsskrift  samt nya artikelserieskrift