Program - Våren 2024 - Enskede-Årsta Hembygdsförening

Onsdagen den 14 februari, kl. 19.00

Hem genom eget arbete U. P. A.

Stockholms första kooperativa bostadsförening för småhus med självbyggeri, Hem genom eget arbete U.P.A., bildades 1920 i stadsdelen Enskededalen. Genom bland annat ett unikt material från en av föreningens ursprungliga medlemmar beskriver Siv Schéele hur föreningen bildades och området utvecklades. Föreningen bjuder på kaffe/te och kaffebröd.  

Kyrkvillan, Stora Gungans Väg 3 i Enskede 

 

Onsdagen den 13 mars, kl. 19.00 

Årsmöte och presentation av Dahliaparken i Enskede gård
Vi börjar med årsmöte och bjuder sedan på kaffe/te med kaffebröd.   Därefter får vi lyssna till Irene Friman som berättar om hur föreningen Dahliaentusiasterna bildades och genomförde etableringen av Dahliaparken som ligger i Enskedeparken alldeles bredvid herrgården.  

Kyrkvillan, Stora Gungans Väg 3 i Enskede  


Onsdagen den 17 april, kl. 19.00

Kanalprojektering i Årsta

På 1820-talet planerades en kanal i Årstatrakten som var tänkt att sammanbinda Mälaren med flera av sjöarna på Södertörn. Huvudsyftet var tänkt för att frakta ved till Stockholm för att använda de outnyttjade skogstillgångarna på Södertörn. Detta kom att bli en bitter dragkamp mellan projektören Otto Julius Hagelstam och Årstafrun Märta Helena Reenstierna. Hans Antvik berättar historien om hur detta utvecklade sig och avlöpte. Föreningen bjuder på kaffe/te och kaffebröd. 

Kyrkvillan, Stora Gungans Väg 3 i Enskede 


Onsdagen den 29 maj, kl. 17.00

Guidad vandring på Årstafältet
För ett par år sedan arrangerade hembygdsföreningen en vandring på Årstafältet som handlade om grundläggningsarbetet. Denna gång är temat istället fokuserat på planerna ovan jord. En guide från Stockholms stad leder en vandring på 90 min om fältets dåtid, nutid och framtid.  

Samling vid vi den trekantiga informationsskylten för Årstafältsprojektet precis söder om tvärbanans hållplats Årstafältet

Om några ändringar sker i programmet så annonseras det på denna sida. Kontrollera alltid inför varje programpunkt.