Program - Hösten 2018 - Enskede-Årsta Hembygdsförening

Tisdagen den 11 september, kl. 17.30 - 19.30  

Vandring genom Årstaskogens naturreservat

Den 29 januari i år inrättades naturreservatet Årstaskogen och Årsta Holmar. En del av Årstavikens vatten ingår också i reservatsområdet. Tio partier av skogen har undantagits reservatsområdet pga stadens planer på bostadsbebyggelse, ca 800-1000 lägenheter. I skogen finns en riklig förekomst av gamla tallar på över 250 år och en variationsrik ädellövskog. Närmare 50 naturvårdsarter, varav 28 är rödlistade, förekommer i skogen. Hotade arter är bl a tallticka dammfladdermus, mindre spillkråka, duvhök. Fågellivet är rikt och här finns ett bestånd av svartmes och tofsmes. Ett av syftena med reservatsbildningen är att skydda och utveckla den biologiska mångfalden. De föreslagna byggnadsföretagen innebär ett hot mot detta. Vi informeras också om tillståndet i Årstavikens vatten och vilka åtgärder som planeras för en för djur och människor renare vattenmiljö. 

Vandringen leds av kulturgeograf/ekolog Anders Tranberg, ordförande i Stockholms naturskyddsförening och Irene Lundberg, projektledare på Stockholm Vatten och Avfall. Medtag gärna kaffekorg då en paus i skogen är inplanerad. 

Vi samlas kl 17.30 vid buss 160´s hållplats Årsta Gård.

 

Onsdagen den 17 oktober, kl. 19.00  

Annette Haaland berättar om sina böcker med "Pastor Viveka"

I en trilogi av tre böcker får man följa frikyrkopastorn Viveka i spännande miljöer i Gamla Enskede. Annette berättar mer om sina böcker och tillkomsten av dessa blandat med egna reflektioner från sin tid som pastor i Triangelkyrkan. 

Efter Annettes föredrag kommer det att ske vinstdragning och prisutdelning i tävlingen Enskede Gårds-promenad. 

Föreningen bjuder på kaffe/te, kaffebröd. 

Triangelkyrkan, Stockholmsvägen 18 i Enskede

 

Torsdagen den 15 november, kl. 19.00  

Visning av Sankta Sava serbisk-ortodoxa kyrkan

Fader Dusan berättar om kyrkans historia och verksamhet och visar runt i lokalerna. 

Kyrkan och föreningen bjuder på kaffe/te, kaffebröd.

Sankta Sava serbisk-ortodoxa kyrkan, Bägerstavägen 68 i Enskede Gård