Program - Hösten 2020 - Enskede-Årsta Hembygdsförening

Tipspromenad 2020

Årets tipspromenad, vilken gällde Enskedefältet, är nu genomförd och dragningen av tre vinnare är klar.

Vi vill härmed gratulera de tre vinnarna: 

1:a pris - presentkort på Enskede Värdshus, värde 1 200 kr, vanns av Carola Wigenfors.

2:a pris - presentkort på Målarmästaren, värde 600 kr, vanns av Stina Friberg.

3:e pris - presentkort på Jettz Burger, värde 375 kr, vanns av Robert Prézent


De rätta svaren är följande

1. Vårflodsparken (dusch)

2. Åbogatan 18 - 20

3. Pommerska gatan/Hemskogen/Wismarsvägen

4. Byängsgränd 14

5. Stralsundsgatan 11

6. Bägersta Byväg 1 / Enskede värdshus

7. Livlandsgatan 145. Gångväg till Vårflodsparken.

8. Vårflodsparken (lekstugor)

9. Nylandsgatan 20

10. Målarmästaren, Sockenplan

11. Nylandsgatan 14

12. Ostmästargränd 


Årsskrift 2020

Föreningen planerar att ge ut en årsskrift som vanligt i slutet av året vilken kommer att skickas ut i början av december tillsammans med vårprogrammet 2021.