Program - Hösten 2020 - Enskede-Årsta Hembygdsförening

Lördagen den 5 september, kl. 11.00 

Sandsborgskyrkogården – om dalkullor, eldbegängelse och 1800-talets kyrkogårdsarkitektur

Guidad visning av trädgårdsantikvarie Daniel Hofling, Stadsmuseet i Stockholm. Efter en kort introduktion innanför norra entrén fortsätter vandringen runtom på kyrkogården där Daniel Hofling berättar om Sandsborgskyrkogårdens utveckling från sent 1800-tal fram till idag. 

Samling innanför kyrkogårdens norra entré vid t-banehållplats Sandsborg.


Lördagen den 5 september, efter visningen av Sandsborgskyrkogården 

Årsmöte
Då vårens årsmöte planerat till 19 mars ställdes in på grund av Coronaviruset så planerar vi att hålla ett kort "stående" årsmöte utomhus för att snabbt gå igenom de formella årsmötespunkterna inkl att välja en styrelse 2020/2021. 

Utmed granhäcken mot Kyrkogårdsvägen inne på Sandsborgskyrkogården 

 

Tipspromenad 2020

Den sedvanliga tipspromenaden som föreningen brukar anordna under hösten kommer att genomföras som planerat, se bilaga i utskicket av höstprogrammet. Denna gång har vi valt stadsdelen Enskedefältet. Vi vill ha era svar senast 7 oktober 2020 och vinnare av de tre priserna kommer att dras bland inlämnade rätta svarsblanketter. Vinnarna meddelas via telefon och på föreningens webb där också de rätta svaren kommer att redovisas.

 

Årsskrift 2020

Föreningen planerar att ge ut en årsskrift som vanligt i slutet av året vilken kommer att skickas ut i början av december tillsammans med vårprogrammet 2021.