Program - Våren 2020 - Enskede-Årsta Hembygdsförening

VIKTIG ÄNDRING AV VÅRPROGRAMMET
Föreningens styrelse har på grund av Coronaviruspandemin beslutat att ställa in resterande programpunkter under våren.
Återstående programpunkter kommer att flyttas till höstprogrammet istället. Nya tider för dessa meddelas under våren.

Beträffande årsmötet så meddelar vi att föreningens ekonomiska bokslut är klart samt reviderat och att revisorerna rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för senaste verksamhetsåret. Vi skjuter 
även upp årsmötet till hösten i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation att senarelägga årsmöten i ideella föreningar på grund av Coronaviruspandemin.
 

Onsdagen den 15 april, kl. 19.00  - INSTÄLLT

Damerna i "Kärringstan"

Solveig Faringer sångerska, skådespelerska och författare, född, uppvuxen och alltid boende i Enskede, kåserar kring de intressanta kvinnorna som givit namn åt gatorna i ”fruntimmersområdet” eller som det kallas till vardags, ”kärringstan”. Föreningen bjuder på kaffe/te och kaffebröd. 

Årsmöte
Föreningens årsmöte.

Kyrkvillan, Stora Gungans Väg 3 i Enskede 


Onsdagen den 27 maj, kl. 17.00  - INSTÄLLT

Sandsborgskyrkogården – om dalkullor, eldbegängelse och 1800-talets kyrkogårdsarkitektur

Guidad visning av trädgårdsantikvarie Daniel Hofling, Stadsmuseet i Stockholm. Efter en kort introduktion innanför norra entrén fortsätter vandringen runtom på kyrkogården där Daniel Hofling berättar om Sandsborgskyrkogårdens utveckling från sent 1800-tal fram till idag. Föreningen bjuder på kaffe/te, kaffebröd i Blomgården. 

Samling innanför kyrkogårdens norra entré vid t-banehållplats Sandsborg.