Styrelsen i Enskede-Årsta Hembygdsförening 2019-2020

Hans Antvik - ordförande
Lars Söderberg - vice ordförande
Eva Blom - sekreterare
Kerstin Rehnman - kassör
Mats Persson - ledamot
Maj Sandin - ledamot
Lena Wallin - ledamot
Ingmar Steinbruck - suppleant
Christina Olsson - suppleant
Åsa Gustafson - revisor
Margit Johansson - revisor
Larz Holmberg - revisorssuppleant